Efímers

Temps de flors 2016 – La pluja a escena

INFORMACIÓ

L’ obra planteja crear un ambient de reflexió al voltant del claustre, que amb la introducció d’una escena de pluja el seu interior, en voluntat de que generi recolliment i al mateix temps invita a alçar la mirada cap el cel on s’obre la imaginació.
Inspirat amb la dona amb dues cues de peix de un del capitells del claustre, entenen que en algun moment demana aigua. En el seu interior hi haurà una imatge de reflexa d’aquest element o be d’una figura clàssica per buscar la relació humana amb la natura.

SITUACIÓ

Sant Pere Galligants

DATA EXECUCIÓ

Any 2016

COL·LABORADORS

9 Jardí SL, Rosa Sais