Efímers

Temps de Flors 2004 – Ànimes de Flors

INFORMACIÓ

Unes escales on els visitants s’impregnen de l’exposició de tal forma que generen un paisatge de siluetes en moviment capaç d’explicar l’anima del passejans. Unes siluetes quotidianes que formen un espectacle en moviment encarnen el sentiment de l’exposició de manera simpàtica per ésser compartit entre la gent.

 

Siluetes estampades amb traces de flors o de paisatges coloristes, tal que un mirall de reflexes íntims o propis.

SITUACIÓ

Girona

DATA EXECUCIÓ

2004