Efímers

Temps de Flors 2002 – Com aigua de Maig

INFORMACIÓ

Quan es planteja una actuació en un lloc d’una qualitat especial i arquitectònica excepcional com són les escales de la Catedral de Girona, se’m fa difícil pensar en termes d’ ordenació, d’ajardinament o de modificació. Si bé doncs, el que està bé està bé.

 

En base a aquests criteris de respecte amb el lloc, hom es proposa la realització d’una intervenció efímera d’ornamentació integrada, escala- catedral, on l’aigua pren un paper important:

 

  • Com un element de força i d’enquadrament d’una visió centrada de l’escala emfatitzant l’eix de la porta, per alçar la mirada cap al cel i gaudir de l’omnipresent façana de la Catedral.
  • Com un element de catifa descendent, o bé ascendent, que com AIGUA DE MAIG genera vida creant una prada d’herbàcies sobre la pròpia pedra de l’escala.

 

Mai tan ben dit, l’actuació pretén crear un joc d’escales on l’escala no és un simple element de basament o d’acompanyament, sinó que genera una pauta pròpia on magnifica la seva pròpia dimensió a partir de la compartimentació, convertint-la en un element més proper i a escala humana a partir de la referència d’unes flors inventades.

 

La prada de flors es construeix a partir d’una abstracció geomètrica de floracions naturals on prima la forma i el color com a agrupament de conceptes bàsics i aconseguir la vulnerabilitat herbàcia de cada una d’elles.

 

“ La jardineria en quant a ofici antic, té el repte diari de recrear espais agradables, al igual que altres disciplines; això invita a la recreació artística i obre les portes a la utilització de qualsevol material, per tal d’aconseguir la finalitat desitjada. Per tant, en la creació d’espais es planteja la pèrdua de límits entre disciplines, el que enriqueix a cada una d’elles, sempre i quan la mirada de l’observador es senti complaguda o s’aconsegueixi la finalitat desitjada.”

SITUACIÓ

Girona

DATA EXECUCIÓ

2002