Efímers

Temps de Flors 1998 Al carrer dels Sacs se’ns ha vessat el gra

INFORMACIÓ

SITUACIÓ

Girona

DATA EXECUCIÓ

1998