Efímers

Temps de flors 1997 –  L’aigua com a suport

INFORMACIÓ

El treball realitzat consistix en l’experimentació a partir de l’aigua entenent-la com a un element natural bàsic, lligat íntimament a la ciutat de Girona. L’aigua, com a element, tractat de forma diferent és capaç de crear formes molt diverses capaces de suggerir sensacions diferents i actuar com a suport interactiu de la pròpia obra.

El concepte bàsic de l’actuació és:

  • Generar una forma mitjançant el moviment de l’aigua 8representat per un núvol mogut per la pròpia dinàmica del vent).
  • Generar moviment mitjançant una forma de l’aigua (representat pels cursos naturals de rius i torrents que banyen la ciutat de Girona).
SITUACIÓ

Pati dels jurats – Girona

DATA EXECUCIÓ

1997