Efímers

Temps de flors 1995 – Elements vius

INFORMACIÓ

L’actuació és una reflexió de la capacitat d’un element natural i les possibilitats formals per ell mateix de representar un paisatge efímer d’alt nivell cromàtic, volumètric i representatiu d’un fragment de paisatge. Obre les portes a la creació d’una jardineria relacionada amb la seva pròpia essència agrícola.
El treball es basa en aconseguir un efecte capaç de suggerir un paisatge en moviment, a partir de l’associació d’un mateix element o la simple repetició d’una mateixa forma suggerent, extreta del seu context natural.

 

“La poma” com a element simbòlic, terrenal, agrícola i de connotacions gironines és capaç d’associar-se i crear un moviment harmònic viu.

 

“La poma” com a producte final de la cadena agrícola que retorna a les seves arrels i possibilita l’ambientació d’un espai perdut en el seu propi temps.

 

“ La repetició d’un element conegut a part de generar moviment dóna confiança d’ésser ben entès”.

“ Qualsevol actuació té diferent nivell d’ésser observada, pel que genera sensacions diferents i paisatges diferents”

SITUACIÓ

Claustre del Carme – Girona

DATA EXECUCIÓ

1995