Efímers

Temps de flors 1994 – Retalls de paisatge

INFORMACIÓ

L’ actuació és una reflexió sobre les possibilitats d’un element natural extret del seu propi entorn, i la seva capacitat per suggerir i representar la seva pròpia essència de fragment de paisatge efímer mitjançant les tècniques de jardineria íntimament lligades a l’agricultura.
Consta de la recreació d’un paisatge propi del nostre entorn agrícola a partir dels productes que ell mateix genera, i reforça la idea de que el cicle natural és tancat .
A partir de la capacitat d’associació de diferents elements, en aquest cas llavors de blat, favó, ordí, blat de moro…, es pot recrear un paisatge de semblant riquesa cromàtica i estètica que el que pot generar en altres estadis de desenvolupament.

“El retall de la mirada fa que el mateix paisatge contingui multitud de paisatges, però aquest per si sol mai serà naturalesa”.

SITUACIÓ

Claustre del Carme – Girona

DATA EXECUCIÓ

1994