Efímers

Temps de flors 1993 – Quadratures

PROJECTE

Consta d’una ordenació racional de diferents elements propis del paisatge. En forma de gran catifa idealitzen un paisatge de característiques estètiques sorprenents.

“ L’ordre geomètric és una forma humana fàcil de crear estètica que ens fa sentir còmodes”.

SITUACIÓ

Claustre del Carme – Girona

DATA EXECUCIÓ

1993