Paisatgisme – Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Projecte de restauració i millora dels espais fluvials de l’entorn de la Font del Molí – Besalú

INFORMACIÓ

Es planteja la consolidació i integració paisatgística dels marges de riu Fluvià al seu pas per Besalú permetent la creació d’un flux lineal que segueixi la seva traça i apropant a aquest a cadascun dels ciutadans de la vil·la.

 

Per a la millora dels marges s’utilitzen tècniques de bioenergia.

PROMOTOR

Ajuntament de Besalú

SUPERFÍCIE

1.150m2

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

PRESSUPOST

198.400€

SITUACIÓ

Besalú – La Garrotxa (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Projecte 2007 – obra 2007