Paisatgisme – Obres d’urbanització i infraestructures

Projecte d’urbanització de l’Oest Sant Pol – Platja d’Aro

INFORMACIÓ

Tractament superficial del projecte d’urbanització Oest Sant Pol

AUTOR

Maritiria Figueras & PISAN Enginyeria

COL·LABORADORS

Serveis Tècnics Municipals

SITUACIÓ

Platja d’Aro – Baix Empordà (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Juny 2006 – 2007

PROMOTOR

Ajuntament de Platja d’Aro

PRESSUPOST

720.000€