Paisatgisme – Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Projecte d’obra civil i jardineria dels marges del Ter 1ª fase – Girona

INFORMACIÓ

Projecte de col·laboració amb Francesc Hereu i Joaquim Español – Arquitectes, en tractament superficial i jardineria. Obra de finançament europeu i emblemàtic per la consolidació i obertures de la riba del Ter sobre la ciutat, originant un diàleg amb el palau d’esports de Fontajau.

SUPERFÍCIE

7 Ha

PROMOTOR

Ajuntament de Girona

PREMIS

Premi FAD en espais exteriors any 99 i finalista en el 1r premi Rosa Barba a la biennal del paisatge 99.

SITUACIÓ

Ribes del Ter, en el seu pas per Girona

DATA EXECUCIÓ

Projecte 1996 – obra 1999