Paisatgisme – Obres d’urbanització i infraestructures

Projecte d’integració paisatgística i tractament superficial del Pla Parcial de Santa Clotilde – Lloret de Mar

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Col.laboració amb l’ equip d’ arquitectes Esteve Corominas- Miquel Capdevila/ Land Planification

SITUACIÓ

Lloret de Mar

DATA EXECUCIÓ

Projecte 2002 – Obra 2003/2005