Paisatgisme – Obres d’urbanització i infraestructures

Projecte d’integració paisatgística i mesures correctores d’implantació del Pla Parcial Mas Gri – Girona

SITUACIÓ

Girona

DATA EXECUCIÓ

1998

AUTOR

Maritirià Figueras & Aspecte Paisatge, conjuntament amb els arquitectes Riera- Crous i Grabuleda