Paisatgisme – Paratges Naturals

Projecte d’Explotació i restauració d’Extracció d’Àrids a l’antic meandre del Riu Fluvià per a la creació d’un parc natural

INFORMACIÓ

Un projecte de paisatge és una eina que pot resoldre de manera consensuada diferents conflictes d’interessos.
El projecte planteja compatibilitzar diferents interessos; per una banda l’extracció d’àrids i la restauració de la zona com a parc periurbà per a ús públic d’interès social. Interaccionant la possibilitat de donar solució viable a l’interès general d’activitats privades particularment agressives amb el medi, com una proposta de relació racional de reducció d’impactes mitjançant la restitució del dany. El disseny és fruit de l’anàlisi previ d’impacte sobre el medi i el funcionament dels sistemes naturals. Inclou projecte d’explotació, avaluació de l’impacte i projecte de restauració.

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Jordi Quera i Miro ( Enginyer de CCP), Josep Mª Costa i Rogelio Linares ( Geòleg i hidrogeòleg ), Xavi Vila ( Biòleg esp. sistemes humits) i Llorens Abos ( Zoòleg)

PREMS

Projecte referent en el nostre país com a proposta mediambiental innovadora de relació entre privat-públic, consensuat per diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, municipis veïns i la propietat

SUPERFÍCIE

37 Ha

SITUACIÓ

Torroella del Fluvià – Alt Empordà (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Projecte 1996 – obra 2000