Paisatgisme – Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Projecte d’adequació de la zona d’estada de l’argilera i camí de vianants des de l’argilera fins la Platja de Grifeu – Llançà

INFORMACIÓ

Neix de la necessitat de facilitar una millor connexió per als vianants entre el port de Llançà, la platja i la urbanització de Grifeu, adequant el camí de vianants existent que transcorre annex a la carretera a Portbou N-260, per tal de convertir-lo en un tram més confortable i segur per als vianants.
En al seu inici, a la punta de Sant Jordi de la zona de l’Argilera, es crea una zona d’estada que actua de mirador davant del mar. També s’ha col·locat arbrat per donar algunes ombres que faran més agradable el pas, respectant en tot moment la vegetació autòctona i el límit de zona marítim terrestre.

PRESSUPOST

83.584€

SUPERFÍCIE

520ml i estada de 200m2

AUTOR

Maritirà Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Serveis tècnics de l’Ajuntament de Llançà

SITUACIÓ

Llançà – Alt Empordà (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Març – Juny 2006