Paisatgisme – Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Projecte d’adequació del Salt d’Espolla a Martís de Dalt – Esponellà

INFORMACIÓ

Preservar un espai singular i especial a partir de la mínima intervenció, deixant que l’espai generi sensacions amb la intenció de que la intervenció expliqui la dinàmica del lloc.

PROMOTOR

Ajuntament d’Esponellà

SUPERFÍCIE

2 Ha – recorregut d’1 Km.

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Jordi Gratacós – SOCO (Escultor)

SITUACIÓ

Martís de Dalt- Esponellà (Girona)

DATA EXECUCIÓ

2000

PREMIS

Finalista a Premi FAD 2000

PRESSUPOST

7.500€