Paisatgisme – Patrimoni arqueològic i històric

Projecte d’adequació del Poblat Ibèric del Far de Sant Sebastià

INFORMACIÓ

És molt important saber sintetitzar el missatge que volem donar. La finalitat bàsica d’aquest projecte és permetre l’ordenació general de la zona arqueològica amb l’objectiu de fer-la accessible al públic, protegir els elements d’interès històric i al mateix temps dotar-la d’uns acabats especials que singularitzin la seva importància.

PROMOTOR

Ajuntament de Palafrugell

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Departament de Patrimoni- Universitat de Girona

PRESSUPOST

24.675 €

SUPERFÍCIE

1.000 m2

SITUACIÓ

Far de Sant Sebastià – Llafranc (Palafrugell)

DATA EXECUCIÓ

Projecte 2001 – inici obra 2002