Escultures

PORTES – Parc dels Tenyinaries de Castelldefels

SITUACIÓ

Parc Lluminetes – Castelldefels

DATA EXECUCIÓ

1998