Paisatgisme – Parcs, places i rotondes

Plaça de la Pau – Banyoles

INFORMACIÓ

Millora i adequació de la plaça perquè sigui un punt de trobada i de relació. Això es fa creant espais adequats per un ús lúdic i més còmode pel passeig i l’estada. Es dona un tractament singular als diferents àmbits de la plaça de manera que les activitats que s’hi poden dur a terme queden zonificades. Obra de Pla de Barris de millora de la Farga.

PROMOTOR

Ajuntament de Banyoles

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Servis Tècnics Municipals

PRESSUPOST

228.468€

SUPERFÍCIE

1348m2

SITUACIÓ

Banyoles – Pla de l’Estany (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Novembre 2008