Paisatgisme – Parcs, places i rotondes

Parc del Pirineus – Ribes del Ter a Ripoll

INFORMACIÓ

Projecte que neix de l’ordenació d’un espai urbà amb la idea bàsica de creació d’un parc-exposició de la vegetació dels Pirineus com a element didàctic. Planteja al mateix temps una relació d’apropament de la ciutat al riu.

SITUACIÓ

Ribes del Ter a Ripoll

DATA EXECUCIÓ

Projecte 1997 – obra 1998/1999