Paisatgisme – Parcs, places i rotondes

Parc de la Draga – Banyoles

INFORMACIÓ

Un parc que mitjançant l’enteniment de l’agricultura tracta la jardineria a diferent escala.
Direcció tècnica seguint l’avantprojecte realitzat per el prestigiós arquitecte nord-americà Peter Eisenman i Ramón Forcada de l’Institut Català del Sòl.
A petició directa del Consorci de la Vil·la Olímpica de Banyoles, durant els anys 90, 91 i 92.
L’obra va consistir en la remodelació d’antics terrenys ocupats per aiguamolls pròxims a l’estany de Banyoles, per a la creació d’un parc periurbà de relació de la ciutat amb l’estany.
Planteja la introducció de criteris agraris com a forma de manteniment extensiu a baix cost, on la sega o no sega és un procés ordinador d’ús.

AUTOR

Martirià Figueras &  Aspecte Paisatge

SUPERFÍCIE

13 Ha

PROMOTOR

Consosci Villa Olimpica-( Aj. Banyoles – Instiotut Català del Sol )

PRESSUPOST

2.500.000€

SITUACIÓ

Banyoles – Pla de l’Estany (Girona)

DATA EXECUCIÓ

1990/92