Paisatgisme – Parcs, places i rotondes

Parc de la Corredora i dels Tenyinaires – Castelldefels

INFORMACIÓ

Dóna solució a l’ordenació dels marges de l’autopista al seu pas per Castelldefels. S’inclou una zona peatonal, un equipament lúdic i esportiu a l’entramat socio-cultural de la ciutat de Castelldefels. A més, es planteja la creació de zones per a la pràctica esportiva, la recuperació del canal com a element d’interès natural i la creació d’una zona d’estany per l’ús lúdic i d’esbarjo.

PROMOTOR

Ajuntament de Castelldefels

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

PREMIS

Premi Espai Públic de Qualitat 2003

PRESSUPOST

172.9736€

SUPERFÍCIE

56429m2

SITUACIÓ

Castelldefels – Baix Llobregat (Barcelona)

DATA EXECUCIÓ

entre 2009 i 2010