Paisatgisme – Parcs, places i rotondes

Parc del Carrilet – Castell Platja d’Aro

INFORMACIÓ

Projecte d’ordenació de l’entorn de l’estació de l’antic carrilet de Castell d’Aro, per tal d’adaptar la zona i convertir-la en un espai d’ús lúdic, amb el consens de les associacions de veïns del sector, el grup d’Amics del carrilet i el Club de petanca.

 

S’ha transformat l’espai per a l’ús compatible dels habitatges de l’entorn i l’ús social del Centre Cívic, recuperant l’antiga estació com a Centre d’Informació i Centre BTT. També s’ha creat una zona d’aigua, amb un pont replica d’Eiffel, i unes pistes de petanca. Per a la pràctica de jocs en miniatura, s’ha adequat un circuit de vies.

PRESSUPOST

147.184,35€

PROMOTOR

Ajuntament d Platja d’Aro

SUPERFÍCIE

3.232,32m2

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Serveis Tècnics de Castell-Platja d’Aro

SITUACIÓ

Castell Platja d’Aro – Baix Empordà (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Abril 2007