Escultures

PALANCA – Porqueres

SITUACIÓ

Porqueres

DATA EXECUCIÓ

2014