Paisatgisme – Patrimoni arqueològic i històric

Ordenació i acondicionament de l’interior de la Ciutadella de Roses

INFORMACIÓ

La Ciutadella de Roses és un monument declarat patrimoni nacional de gran importància, si bé, en el seu interior hi ha restes arqueològiques hel·lenístiques, romanes, medievals i militars de la conquesta francesa. És un element museístic de primer ordre que s’ha d’ordenar i adequar correctament perquè el públic en general el pugui entendre bé.
Planteja la introducció de criteris agraris com a forma de manteniment extensiu a baix cost, on la sega o no sega és un procés ordinador d’ús.

PROMOTOR

Ajuntament de Roses

COL·LABORADORS

Íngrid Valero ( Arquitecta)

PRESSUPOST

475.000€

SUPERFÍCIE

8 Ha

SITUACIÓ

Roses (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Projecte 2002 – inici obra 2005