Paisatgisme – Paratges naturals

Millora de vialitat, accessos i recorreguts peatonals en el Bosc de Bellver – Mallorca

PRESSUPOST

307.553,68 €

PROMOTOR

Ajuntament de Palma

SITUACIÓ

Palma (Illes Balears)

DATA EXECUCIÓ

2008