Promocions hoteleres i urbanístiques

Jardí oficines Casa Daurada a Barcelona

INFORMACIÓ

Projecte d’enjardinament de zona privada i zona pública de les oficines d’una empresa privada

PRESSUPOST

209.933€

SUPERFÍCIE

907,83 m2

SITUACIÓ

Barcelona

DATA EXECUCIÓ

Any 2005