Jardins

Jardí a la Garrotxa

INFORMACIÓ

Jardí Habitatge Unifamiliar a Usall

SUPERFÍCIE

1.834,56 m2

SITUACIÓ

Usall – Pla de l’Estany (Girona)

DATA EXECUCIÓ

2012