Jardins

Jardí Habitatge Unifamiliar a Banyoles

INFORMACIÓ

Projecte d’enjardinament en una finca particular situada a Banyoles.

SUPERFÍCIE

2.104 m2

SITUACIÓ

Banyoles

DATA EXECUCIÓ

Any 2006