Jardins

Jardí Habitatge Unifamiliar a Banyoles

INFORMACIÓ

Projecte d’enjardinament en una finca particular situada a Banyoles

SUPERFÍCIE

16.124 m2

SITUACIÓ

Banyoles

DATA EXECUCIÓ

2012