Jardins

Jardí a la Garrotxa

INFORMACIÓ

Projecte d’enjardinament finca particular

SUPERFÍCIE

3.208  m²

SITUACIÓ

Claustre del Carme – Girona

DATA EXECUCIÓ

Any 2004