Disseny elements urbans i il·luminació singular

Il·luminació passeig Platja d’Aro

SITUACIÓ

Platja d’Aro

DATA EXECUCIÓ

2010