Promocions hoteleres i urbanístiques

Hotel Les Oliveres

INFORMACIÓ

Projecte d’enjardinament de zona privada i zona pública d’un hotels de de 250 habitacions i els seus 10 apartaments.

SUPERFÍCIE

11.165,45 m2

SITUACIÓ

Tarragona (Tarragona)

DATA EXECUCIÓ

entre 2004 i 2005