Escultures

Jardí de la Vall d’en Bas

SITUACIÓ

Parc Lluminetes – Castelldefels

DATA EXECUCIÓ

1998