Elements urbans – Jocs infantils , escultures

Formigues