Promocions hoteleres i turístiques

Espai d’esdeveniments Can Martí de la Riera de Gaia

INFORMACIÓ

Projecte d’ordenació d’espai d’esdeveniments Can Martí de la Riera de Gaia. Més informació a la seva pàgina web www.masiacanmarti.com

SITUACIÓ

La Riera de Gaià (Tarragona)

DATA EXECUCIÓ

2018