Jardins

Centre logístic INDITEX

HALL STUDIO BERSHKA

Hall del nou Studio Bershka, aplicació d’arbrat interior que dona continuïtat amb el tractament paisatgístic exterior. Tractament de l’accés principal del polígon d’INDITEX a Tordera.

HALL EXTERIOR D’ACCÉS

Hall exterior d’accés Studio Bershka. Tractat amb el mateix llenguatge de tractament paisatgístic que als interiors. Amb diverses zones de descans en contacte amb la natura. Amb les diverses peces de Breinco dissenyades per nosaltres, Aspecte paisatge S.L.

Treball de combinació de diversos paviments de la col·lecció tot complet de Breinco perquè l’espai simulés un teixit.

ZONA DE CACTUS I CRASSES

Zona de cactàcies, i crasses, típics del paisatge mediterrani, per a un baix consum hídric. Aviat l’obra BERSHKA acabada!

SITUACIÓ

Tordera

SUPERFÍCIE

DATA EXECUCIÓ

2021