Escultures

CEL I TERRA – Rotonda Av. Castell d’Aro de Platja d’Aros

SITUACIÓ

Parc Lluminetes – Castelldefels

DATA EXECUCIÓ

1998