Paisatgisme – Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Adequació dels marges del riu Fluvià en el Terme Municipal d’Olot

INFORMACIÓ

Determinar les obres que s’han d’executar per adequar un itinerari d’ús públic seguint la traça del riu Fluvià, i així consolidar el riu com un eix paisatgístic de relació amb la ciutat sense perdre el seu caràcter natural i de connector biològic.

SUPERFÍCIE

1825 Ha i 402ml

PRESSUPOST

150000€

COL·LABORADORS

Servis Tècnics Municipals

SITUACIÓ

Olot – La Garrotxa (Girona)

DATA EXECUCIÓ

Projecte i realització 2009