Paisatgisme – Patrimoni arqueològic i històric

Adequació arqueològica i ordenació d’ús públic del Castellum de Sant Julià de Ramis

INFORMACIÓ

Adequació dels itineraris i rehabilitació d’ algunes construccions emblemàtiques per facilitar l’entesa del jaciment. per una banda el poblat iberic i el castellum Roma. S’ordenen accessos passareles i zones d’aparcament .

PROMOTOR

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Departament de Patrimoni- Universitat de Girona

PRESSUPOST

153.053€ en vàries fases

SUPERFÍCIE

1 Ha

SITUACIÓ

Sant Julià de Ramis (Girona)

DATA EXECUCIÓ

2002