';
Preloader logo

Paisatgisme - Obres d'urbanització i infraestructures

Projecte d’integració paisatgística i tractament superficial del Pla Parcial de Santa Clotilde – Lloret de Mar

Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges

AUTORS: Martirià Figueras & Aspecte Paisatge
COL·LABORADORS: Col.laboració amb l’ equip d’ arquitectes Esteve Corominas- Miquel Capdevila/ Land Planification
SITUACIÓ: Lloret de Mar
DATA EXECUCIÓ: Projecte 2002 – Obra 2003/2005

PROJECTES SEMBLANTS