';
Preloader logo

Paisatgisme - Obres d'urbanització i infraestructures

Projecte d’integració paisatgística i mesures correctores d’implantació del Pla Parcial Mas Gri – Girona

Galeria imatges
Galeria imatges

AUTOR: Maritirià Figueras & Aspecte Paisatge, conjuntament amb els arquitectes Riera- Crous i Grabuleda
SITUACIÓ: Girona
DATA EXECUCIÓ: 1998

PROJECTES SEMBLANTS