';
Preloader logo

Paisatgisme - Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Projecte d’adequació del riu Ripoll al seu pas per la Font dels Gitanos – Sabadell

Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges

Informació

La finalitat bàsica del present Projecte és permetre la recuperació dels marges del riu i aconseguir la integració de l’assut previst, per una correcta millora ambiental de la llera, junt amb l’adequació paisatgística dels marges del riu, de forma que aquestes reprodueixin en el major grau possible l’estat natural propi del  medi fluvial lligat amb l’assentament humà.

Una altra qüestió a nivell general de l’actuació, és permetre que el riu actuí com eix lineal vertebrador del conjunt d’espais d’interès paisatgístic de la zona, i els connectí amb el casc urbà de Sabadell. Per aconseguir això s’ordena l’ús públic dissenyant un espai d’estada o berenador i una xarxa de camins per ús de vianants i bicicletes paral·lela al curs del riu.

AUTORS: Martirià Figueras & Aspecte Paisatge
COL·LABORADORS: Servis Tècnics Municipals
SITUACIÓ: Sabadell – Vallés Occidental (Barcelona)
SUPERFÍCIE: 7 Ha
PROMOTOR: Ajuntament de Sabadell
DATA EXECUCIÓ: Projecte 2003 i realització 2004

PROJECTES SEMBLANTS