';
Preloader logo

Paisatgisme - Parcs, places i rotondes

Parc de la Corredora i dels Tenyinaires – Castelldefels

Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges
Galeria imatges

INFORMACIÓ

Dóna solució a l’ordenació dels marges de l’autopista al seu pas per Castelldefels. S’inclou una zona peatonal, un equipament lúdic i esportiu a l’entramat socio-cultural de la ciutat de Castelldefels. A més, es planteja la creació de zones per a la pràctica esportiva, la recuperació del canal com a element d’interès natural i la creació d’una zona d’estany per l’ús lúdic i d’esbarjo.

Premi Espai Públic de Qualitat 2003

AUTOR: Martirià Figueras & Aspecte Paisatge
SITUACIÓ: Castelldefels – Baix Llobregat (Barcelona)
PROMOTOR: Ajuntament de Castelldefels
SUPERFÍCIE: 56429m2
PRESSUPOST: 172.9736€
DATA EXECUCIÓ: entre 2009 i 2010

PROJECTES SEMBLANTS