';
Preloader logo

Paisatgisme - Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Altres projectes realitzats

 • REMODELACIÓ DEL CAMÍ DE RONDA DES DE LA ALMADRAVA FINS CALA MONTJOI. Roses, 2007
 • MILLORA PAISATGÍSTICA FAÇANA MARÍTIMA DE ROSES DES DE RIERA GINJOLERS AL PORT  FINS AL FAR. Roses, 2007
 • ORDENACIÓ DEL PASSEIG DE LA PLATJA DE LA PUNTA . Roses, 2007.
 • HABILITACIÓ DE ZONES ADAPTADES DE BANY A MAR A LA ZONA DE LA PLATJA DE FENALS. Lloret de Mar, 2006.
 • ACCESSIBILITAT, ORDENACIÓ D’USOS I ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DELS ESPAIS LLIURES FORESTALS DE LA PLATJA DE FENALS. Lloret de Mar, 2006.
 • MILLORA PAISATGÍSTICA DEL PASSEIG DE LA PLATJA DEL PORT DE LLANÇÀ. Llança, 2006.
 • CAMÍ DE RONDA ENTRE LA PLATJA GRAN I EL CAP DE PORTBOU. Portbou, 2006.
 • ADEQUACIÓ DE L’ITINERARI PAISATGÍSTIC DEL FRONT MARÍTIM DE TOSSA DE MAR (CAMÍ DE RONDA) DES DE LA PLATJA ES CODOLAR FINS ES CARS I ADEQUACIÓ D’ITINERARIS VINCULATS. Tossa de Mar, 2002.
 • REUTILITZACIÓ D’AIGUES RESIDUALS EDAR CASTELL-PLATJA D’ARO. 2ª FASE. MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL RIU RIUDAURA AL SEU TRAM FINAL (DES DE P.K. 2.800 FINS A LA SEVA DESEMBOCADURA). Castell – Platja d’Aro, 1999.
 • RESTAURACIÓ MEDIAMBIENTAL DE L’ILLA DE VALL AL RIU TER AL SEU PAS PEL T.M. DE JAFRE. Jafre, 1998.
 • RECUPERACIÓ I MILLORA AMBIENTAL DE LA RIERA BULLIDORS EL SEU PAS PER GERMANS SABAT.  Girona, 1996.
 • RECUPERACIÓ I MILLORA AMBIENTAL DEL RIU BESOS TRAM CONGOST I LA GARRIGA – Vallés Oriental, 1996.

PROJECTES SEMBLANTS