Paisajismo - Patrimonio arqueològico e històrico

Adecuación de la Vila Romana del Pla de Palol – Playa de Aro

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

INFORMACIÓ

El que és lúdic i social pot ser didàctic i científic. El projecte planteja una visió dual de l’espai pedagògic per una banda, i lúdic i d’esbarjo per l’altra, si bé la seva situació és eminentment urbana.
El criteri d’actuació senyala en fer comprensible a la major part de la població el coneixement minoritari de l’arqueologia.
Mitjançant un joc cromàtic contemporanitzat on el color i la textura ordenada de manera geomètrica, sigui capaç d’explicar el lloc al mateix temps que es converteix en una peça d’estètica pròxima al mondrianisme, que engendri una peça interessant a l’observació. Joc d’antic contemporani, didàctic-lúdic.

COL·LABORADORS: Serveis tècnics de l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro
SITUACIÓ: Pla de Palol – Platja d’Aro
SUPERFÍCIE: 3000 m2
DATA EXECUCIÓ: 2000

AUTORS: Martirià Figueras & Aspecte Paisatge
COL·LABORADORS: Departament de Patrimoni- Universitat de Girona, Serveis tècnics de l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro
SITUACIÓ: Pla de Palol – Platja d’Aro
PROMOTOR: Ajuntament de Platja d’Aro
SUPERFÍCIE: 3000 m2
DATA EXECUCIÓ: 2000

PROJECTES SEMBLANTS